Ons team Over ons

Stichting Ik Wil bouwt aan een samenleving voor iedereen. Dit doet ze met Community Ik Wil en Coöperatie Ik Wil. 

De coöperatie is een middel om het perspectief dat onze deelnemers hebben op (financiële) zelfredzaamheid te verwezenlijken. De coöperatie is een belangrijk onderdeel van het totaal concept van stichting Ik Wil. Van Community naar Coöperatie is de droom van initiatiefnemers Esra Altmis, Leyla Kalender en Stephan Pauly. Alle drie zijn in een dubbelrol als zorg & welzijnsprofessional én als wijkbewoner al vele jaren betrokken bij het wel en wee binnen Woensel, Eindhoven.

Esra en Stephan hebben vele jaren ervaring in een huwelijk met een dubbele nationaliteit: Nederlands en Turks. Leyla is van huis uit Turks maar geboren en getogen in Nederland. Alle drie kennen ze de problematiek waar veel wijkbewoners, vooral allochtone wijkbewoners, mee kampen omdat zij thuis aan hun eigen keukentafel de verhalen van mensen in de wijk horen.

In 2013 hebben zij stichting Ik Wil opgericht. Sinds december 2015 is Ziad Alkhaled aangehaakt. Ziad komt uit Syrië en is naar Nederland gevlucht om zijn leven opnieuw te starten. Hij kent als geen ander de behoeften van de nieuwkomers en wil zich inzetten om voor hen een toekomst in Nederland mogelijk te maken. Als ondernemer in hart en nieren weet Ziad hoe een coöperatie er uit zou kunnen zien.

Het is hun droom, hun idealisme en hun tomeloze inzet die er voor gezorgd hebben dat Coöperatie Ik Wil u.a. ontstaan is: van en voor bewoners in de wijk. Bewoners waar nu ook de vluchtelingen met een status bij horen, de nieuwkomers.

Stichting Ik Wil heeft een krachtig netwerk van vele betrokkenen binnen onze organisatie en er direct omheen, niet alleen in stadsdeel Woensel maar in heel Eindhoven. Een netwerk waarin mensen zich betrokken voelen bij elkaar, elkaar helpen, op elkaar kunnen steunen en waarin vraag en aanbod aan elkaar gekoppeld wordt. Dat kunnen bewoners zijn, maar ook instanties of bedrijven die iets willen bijdragen.

2016 is voor stichting Ik Wil een jaar van stevig doorontwikkelen geweest. De gemeente Eindhoven heeft door middel van een subsidie Sociaal Domein financiële ondersteuning geboden om de basisstructuur te financieren. Verschillende fondsen zoals stichting Thomas van Villanova, het Kansfonds, het VSB-fonds en het Oranjefonds steunen stichting Ik Wil in de uitwerking van de Community en zo ook de Coöperatie.

Met de Community als basis, richten we Coöperatie Ik Wil u.a. op. Hiermee beogen we een laagdrempelige fysieke plek te bieden in de wijk, waar mensen weer zelf de regie krijgen over hun leven, met als stip aan de horizon een manier om zelfstandig in hun onderhoud te voorzien. In de Community ontmoeten mensen elkaar en krijgen ze zicht op hun talenten en hun behoeften. Mensen ontwikkelen perspectief en leren de vaardigheden die nodig zijn om uiteindelijk de stap naar werken te maken in Coöperatie Ik Wil u.a!

Ons Team

Aycenour Holthauson

AYCENOUR. HOLTHAUSON

Aycenour Holthauson
Surendra Chotkan

SURENDRA CHOTKAN

Surendra Chotkan
Helen Janssen

HELEN JANSSEN

Helen Janssen
Erik Kamerman

ERIK KAMERMAN

Erik Kamerman
John Thijssen

JOHN THIJSSEN

John Thijssen
Esra Altmis

ESRA ALTMIS

Esra Altmis
Leyla Kalender

LEYLA KALENDER

Leyla Kalender
Mohammed Ali Elkadiri

MOHAMMED ALI ELKADIRI

Mohammed Ali Elkadiri
Zia Altmis

ZIYA ALTMIS

Zia Altmis
Uw Plek

UW PLEK

Uw Plek

Bestuur